>
Strefa Trenera
Zaczekaj...
×

Kontakt

DANE I KONTAKT DO SZKÓŁKI:

 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "DUNAJEC"

ul. Kościuszki 1

33-300 Nowy Sącz

NIP: 734-333-47-73        Regon: 120780500

Zarząd: Prezes -Krzysztof Szczepański

            Vice Prezes -Mariusz Dziedzina

            sekretarz - Roman Leśniak

            członkowie -Janusz Nosal,Rafał Smoleń

Konta do wpłat:

Łącki Bank Spółdzielczy w  Nowym Sączu

72 8805 0009 0028 7111 2000 0110 - Szczepański Krzysztof

93 8805 0009 0028 7111 2000 0120 - Baczek Grzegorz

17 8805 0009 0028 7111 2000 0130 - Biernacki Łukasz

38 8805 0009 0028 7111 2000 0140 - Pietruch Piotr

98 8805 0009 0028 7111 2000 0030 - Zachariasz Piotr

22 8805 0009 0028 7111 2000 0040 - Kret Grzegorz

43 8805 0009 0028 7111 2000 0050 - ...

64 8805 0009 0028 7111 2000 0060 - Nowak Jakub

85 8805 0009 0028 7111 2000 0070 - Urbańczyk Tomasz

09 8805 0009 0028 7111 2000 0080 - Potoniec Jakub

30 8805 0009 0028 7111 2000 0090 - ...

51 8805 0009 0028 7111 2000 0100 - Gródek Kamil

UWAGA: Wpłaty 100 zł należy dokonywać do 10 każdego miesiąca (tytuł przelewu: IMIĘ_NAZWISKO DZIECKA_MIESIĄC ZA KTÓRY JEST WPŁATA). Do 25 dnia każdego miesiąca następować będzie weryfikacja wpłat. Brak wpłaty lub jakiejkolwiek informacji odnośnie opóźnienia będzie skutkował TYMCZASOWYM ZAWIESZENIEM ZAWODNIKA. Informacja o zawieszeniu tymczasowym zostanie przekazana SMS, aby uniknąć nieprzyjemności.

W przypadku, gdy rodzic wpłaca opłatę miesięczną za dwójkę dzieci- prosimy wpłacać całość na konto trenera u którego na zajęcia uczestniczy starsze dziecko. Wpłaty zostaną odpowiednio przeksięgowane i rozliczone.

Opłata za członkostwo dziecka w klubie jest niezmienna w wysokości 100 zł przez CAŁY ROK- miesiąc lipiec pomimo przerwy wakacyjnej również jest płatny- brak wpłaty skutkował będzie zawieszeniem na treningi w miesiącu sierpniu.

barbat.pngsmartowl.pngeko_logo.gifburger.pngspagnolo.pngbarbat.pngsmartowl.pngeko_logo.gifburger.pngspagnolo.png